Från annan ort?

Fredrikaklinikens dagavdelning kan i mån av möjlighet ta emot patienter från hela landet. Den som önskar få vård hos oss istället för på sin hemort behöver en remiss från läkare. För att processen ska löpa smidigt och patienten få möjlighet till reseunderstöd från FPA bör vårdenheten väljas i samförstånd med den remitterande läkaren.

Social- och hälsovårdsministeriets webbsidor står följande: Bestämmelser om val av vårdenhet för icke-brådskande vård finns i hälso- och sjukvårdslagen. Från och med 2014 utvidgas patientens rätt att välja vårdenhet så att patienten har möjlighet att välja hälsostation och enhet inom den specialiserade sjukvården bland alla offentliga hälsostationer och sjukhus i Finland.

Eftersom dagavdelningen är öppen endast vardagar kl. 8-15 är det viktigt att planera på vilket sätt kvällar och veckoslut hanteras.

Hör gärna av er ifall ni är intresserade. Kontaktuppgifter finns nere på sidan och under Kontakt-fliken i övre balken.